O skupině

Společnost ROLS Lešany, spol. s r. o. byla založena v roce 1993. Stala se přirozeným pokračovatelem původních zemědělců a zemědělských podniků hospodařících v katastru pěti obcí sousedících s obcí Lešany u Prostějova.
Společnost ROLS Lešany navázala na léta tvořenou tradici, která vychází z úcty k půdě a respektu k přírodě.
Proto jsme se rozhodli pokračovat v chovu dobytka i chovu prasat, abychom mohli doplňovat do námi obhospodařované půdy organickou hmotu ve formě, která uchová vysokou úrodnost našich polí i pro příští generace. V tomto duchu také průběžně zavádíme nové technologie a používáme nejmodernější techniku.

V roce 1997 jsme se rozhodli navýšit naše působení v zemědělském podnikání. Proto společnost ROLS Lešany nakoupila majoritní podíl akcií společnosti Statek Kostelec na Hané, a. s..
Dvojuskupení jsme dále rozšířili v roce 2003, kdy se společnost ROLS Lešany stala většinovým vlastníkem akcií ve společnosti ROLS Konice, a. s.

Čtvrtým subjektem v rámci uskupení ROLS se stala v lednu 2006 společnost ROLS ODBYT s.r.o. . Tato společnost byla původně založena pouze s cílem zajištění odbytu produktů rostlinné výroby ostatním členům uskupení. V současné době se kromě toho ve firmě ROLS ODBYT zabýváme také zemědělskou výrobou.

V roce 2019 se uskupení ROLS rozrostlo o další dva právnické subjekty, kterými jsou Zemědělské obchodní družstvo Ptení provozující zemědělskou výrobu a bioplynová stanice na výrobu elektrické energie BPS Ptení s.r.o.

Počátkem roku 2021 jsme uvedli do provozu "SÝRÁRNU ROLS". Objekt sýrárny je vybudován na farmě v Kostelci na Hané v rámci MLÉČNÉ FARMY společnosti ROLS Lešany. Zabýváme se zde poctivou a ekologickou výrobou sýrů z čerstvého mléka od našich krav odebíráného přímo z několik metrů vzdálené dojírny.