O skupině

ROLS Lešany, spol. s r. o. byla založena v roce 1993. Stala se přirozeným pokračovatelem původních zemědělců a zemědělských podniků hospodařících v katastru pěti obcí sousedících s obcí Lešany u Prostějova.
Společnost ROLS Lešany navázala na léta tvořenou tradici, která vychází z úcty k půdě a respektu k přírodě.
Proto jsme se rozhodli pokračovat v chovu dobytka i chovu prasat, abychom mohli doplňovat do námi obhospodařované půdy organickou hmotu ve formě, která uchová vysokou úrodnost našich polí i pro příští generace.
Současně od vzniku společnosti promyšleně zavádíme nové technologie a používáme moderní techniku.
Takto jsme si postupně dobrým hospodařením vytvořili konkurenční výhodu, díky níž jsme v roce 1997 dosáhli rozšíření naši působnosti tím, že společnost ROLS Lešany nakoupila majoritní podíl akcií společnosti Statek Kostelec na Hané, a. s..
K dalšímu rozšíření skupiny došlo v roce 2003, kdy se společnost ROLS Lešany stala většinovým vlastníkem akcií ve společnosti ROLS Konice, a. s,
Posledním členem zemědělské skupiny ROLS je od svého založení v roce 2006 společnost ROLS ODBYT s.r.o., která vznikla především z důvodu získávání dotací, ale v současné době se již kromě obchodní činnosti zabývá také zemědělskou výrobou.