... s úctou k půdě, s respektem k přírodě

  • V rámci zemědělského uskupení  ROLS hospodaříme na 3800 ha orné půdy a 500 ha luk a pastvin
  • Přirozenou úrodnost půdy udržujeme mimo jiné dodáváním statkového hnoje z naší živočišné výroby
  • Provozujeme dvě bioplynové stanice, které produkují elektrickou energii, teplo a organické hnojivo
  • V SÝRÁRNĚ ROLS vyrábíme z čerstvého mléka od našich krav MORAVSKÝ VÝBĚROVÝ SÝR skvělé chuti  www.syrarna-rols.webnode.cz