Obchod a služby

OBCHOD

obchod služby

V rámci skupiny realizujeme produkty rostlinné výroby přes společnosti ROLS ODBYT s.r.o. a ROLS Lešany, spol. s r. o.
Kromě klasických zemědělských komodit, jako jsou např. pšenice, sladovnický ječmen, řepka, kukuřice, se specializujeme především na obchodování s mákem a kmínem.

Mák i kmín pocházejí z naší vlastní produkce, jsou vypěstovány na našich polích. Ročně tak vyprodukujeme 400 až 500 tun máku a okolo 300 t kmínu.

U máku je naše pěstitelská činnost, skladování i čištění podřízeno tomu, aby výsledným produktem byly vysoce jakostní partie semene máku modrého charakteristické barvy a chuti.

Taktéž u kmínu se při jeho výrobě zaměřujeme na dosažení perfektní čistoty a typicky kmínové vůně.

Konečné čištění uvedených komodit realizujeme až bezprostředně před expedicí našemu zákazníkovi.


SLUŽBY

Společnost ROLS Lešany zajišťuje podle možností a potřeb pro zemědělce z regionu zejména čištění máku a kmínu, ale kromě toho také hořčice, lněného semene, popř. dle dohody dalších semínek.